cogito
Towar dnia
25,00 zł
Wybierz kategorię
wystarczy "kliknąć" by pomóc
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
RODO
W związku z tym, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (,,RODO” lub „Rozporządzenie”), chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewnić, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo. Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, informujemy że: - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cogito - Ewa Czakon Wieprz ul. Miodowa 134, 34-382. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: +48 663030153, lub za pomocą poczty elektronicznej: eczakon@wp.pl; - Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w celu wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: 1. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzania transakcji, 2. obsługi zgłaszanych przez Panią/Pana reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń, 3. kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze świadczoną usługą, 4. obsługi technicznej Pani/Pana konta w serwisie Księgarni i antykwariacie Internetowej Cogito. - W opisanym powyżej celu Cogito może przetwarzać następującego kategorie Pani/Pana danych osobowych: 1. imię i nazwisko, 2. adres zamieszkania, 3. inny adres do korespondencji, 4. numer telefonu, 5. adres e-mail. 6. nip w przypadku faktury na firmę - Ponadto, w przypadku zamówienia przez Panią/Pana - podczas rejestracji w Serwisie lub w późniejszym momencie korzystania z Serwisu - usługi newslettera, polegającej na przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres e-mail newslettera z ofertami handlowymi, promocjami oraz innymi informacjami dotyczącymi m.in. nowości wydawniczych („usługa Newsletter”), podany przez Panią/Pana adres e-mail przetwarzany będzie, tylko i wyłącznie w celu wykonywania umowy o świadczenie przez Cogito usługi Newsletter; - Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. - Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwo zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń. - Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami; - Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania (o ile jest ono stosowane); - Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia; - Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej wykonywania przez Cogito. Brak podania tych danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z usług świadczonych przez Księgarnię i antykwariat Cogito. Jednocześnie, pragniemy zapewnić Panią/Pana, że wejście w życie przepisów RODO nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania z usług Księgarni i antykwariatu Cogito.
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
© Księgarnia i Antykwariat e-Cogito. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. Oprogramowanie KQS.store
Aktualna Data: 2024-06-18 16:39
Data Ostatniej Aktualizacji: 14.09.2017
Cogito sklepy interentowe katalog oscommerce statystyka Sklepy internetowe